A temetőkápolna és a ravatalozótér felszentelése

2017. október 22-én szentelte fel Dr. Veres András Megyéspüspök Úr a gartai temető felújított kápolnáját és az új ravatalozóteret.

Köszönetet szeretnénk mondani Pápai Enikő tervezőnek és munkatársainak. (Valószínűleg sokat csuklott különösen tavasszal és nyár elején, mert sokan nem tudták elképzeli, mi fog kikerülni a hatalmas állványerdő alól, s bizony csak csóválgatták a fejüket az emberek. De most, hogy elkészült, megbarátkozik vele hívő közösségünk.)

Mindazoknak, akik pénzbeli támogatást adtak – minden kedves családnak és hívőnek, akik kisebb-nagyobb összegekkel segítettek. Isten áldja meg érte Önöket.

Köszönet Kiss Gy. Barnabás atyának.

Köszönet a kivitelezőknek, elsősorban Németh László kőműves mester úrnak és munkatársainak, valamint az alvállalkozóknak, állványozóknak, festőknek.

Tóth Géza úrnak és munkatársainak (Tetőpont Kft.), akik a kápolna tetőszerkezetét javították és újonnan cserepezték. Pintér Roland úrnak, aki a torony fedését és a bádogozást végezte, munkadíjából sokat felajánlva. Ugyan így a Pócza úrnak, aki a kápolna ajtaját és ablakait készítette. A vízmű vezetőjének és Varga Ferencnek a földmunkákért, a törmelékszállításért, az árok csövezéséért, a parkoló kialakításáért. Lukácsi Zoltán úrnak és segítőinek a villanyszerelési munkákért.

A Jószív Temetkezési Kft.-nek az exhumálásért és újratemetésért. Itt köszönöm meg a hozzátartozók együttműködését, hogy sírjukat áthelyezhettük. Isten áldja meg őket érte.

Czanik Ferenc tanár úrnak a kápolna Mária szobrának tisztításáért és a mögötte levő Szentlélek kép készítéséért tartozunk hálával.

Köszönet az idei halottaink minden hozzátartozójának, hogy megértőek volta abban, hogy nem tudtunk olyan szépen ravatalozni az építkezések miatt.

Végül a szentmise közreműködőinek, a kórusoknak: a Szent Cecília kórusnak és minket nem először kisegítő süttöri kórusnak, a scola tagjainak, a süteményt sütőknek, az itt megjelent vendégeknek, a híveknek, akikkel együtt ünnepelhettünk.

Valamint Dr. Veres András Megyéspüspök Úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, bemutatta a szentmisét, és  megáldja a kápolnát és a ravatalozó teret. Isten áldását kívánjuk Megyéspüspök Úr életére, munkásságára.