Szent Mihály-templom

Babót

A Szent Mihályról elnevezett templom a község közepén lévő téren áll. Az egyházközség a középkorban létesült. A reformáció gyorsan terjedt el a faluban. Első evangélikus papját 1610-ből ismerjük. A török háborúk elpusztították a templomot. Az 1651. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint a babóti evangélikus templomnak csak a puszta falai maradtak meg. Nádasdy Ferenc katolizálásával a községben is megindult az ellenreformáció. 1667-ben Nádasdy Ferenc Szt. Mihály tiszteletére új templomot építtetett. 1847-ben a faluval együtt a templom is leégett. Mai háromhajós alakját 1854-ben kapta. 1911-ben Vogl József soproni építész tervei szerint újból átalakították. Az eredetileg barokk templom az átépítések során romantikus formát kapott tornyával együtt.

A templom előtt középen a Szeplőtelen Fogantatás szobra emelkedik. Tőle balra az 1889-ből származó Piéta, jobbra pedig a feszület alatt Mária és Magdolna szobra áll. A három hajós templom berendezése értékes. A Főhajóban lévő főoltár 1911-ben készült romantikus stílusban. Alkotója ismeretlen. Az oltáron balról Szent István, középen Szent Mihály, jobbról pedig Szent László nagyméretű szobra áll.

A templom freskóinak festését 1937-ben kezdte meg Schulzbach (Borsa) Antal győri festőművész. A szentélyben balról a tékozló fiú, jobbról a kafarnaumi százados ábrázolását fent a diadalíven az emmauszi jelenet festménye látható. A leckeoldalon (jobbról) a magyar szentek: Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Gellért, Szent Erzsébet és Szent Margit , az evangéliumi oldalon (balról) bibliai vonatkozású képek: a magvető, kérjétek az aratás Urát, kánai menyegző, a csodálatos kenyérszaporítás van ábrázolva. A szentély mennyezetére Samodai József mosonszentmiklósi festőművész 1961-ben festette a Szent Család képét. A hajó jobb oldali végében Máriát ábrázoló mészkő szoborral találkozhatunk. Lapicz A. készítette a XIX. században. A baloldali mellékhajó falán függ a sátánt legyőző Szent Mihály értékes olajfestménye. A XVII. századi kép festője ismeretlen. Ugyancsak a baloldali mellékhajóban az oltár fölött Mária fűzfából faragott szobra áll. Az 1911-ben készült szobor alkotóját sem ismerjük.

Legutóbbi restaurálása 1987-ban történt. 2013-ban a teljes tetőzetet felújítottuk.

Zarándokok, kirándulók számára a szentmisék rendjétől eltérő időpontban is szívesen kinyitja a templomot a sekrestyés, Varga Gáborné. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
+36 96 251-315
+36 70 5240-270

Néhány kép a templomról

Miserend

Garta
Babót
Hövej

Kedd-péntek:
- adventben: 6:00
- télen: 18:00
- nyáron: 19:00
Szombat: 18:00
Vasárnap: 9:30

Péntek:
- télen: 16:30
- nyáron: 17:00
Vasárnap: 8:00
+ Adventben:
hétfő 6:00

Kedd:
- télen: 16:30
- nyáron: 17:00
Vasárnap: 11:00
+ Adventben:
szombat 6:00

Plébánia

9330 Kapuvár, Rákóczi F. u. 65.

96 / 240-364

30 / 768-8496

plebania.garta@gmail.com

 Hivatali órák:

Kedd: 9:00-12:00
Szerda: 15:00-17:30

Üzenetküldés